Info

Suomeksi

Låt oss tillsammans ta hand om Saimen!

Håll Skärgården Ren rf har arbetat för rena vatten ända sedan 1969. Servicefartygen är föreningens viktigaste arbetsredskap och nu är det dags att förnya servicefartyget M/S Roope-Saimaa.

Anskaffningspriset för det nya fartyget är cirka 1,2 miljoner, vilket är en stor satsning för föreningen. Vi behöver alltså din hjälp! Alla donationer som kommit in via kampanjen Fixa Flottan innebär ett viktigt steg mot ett nytt fartyg. Genom att donera är du med och möjliggör en hållbar framtid för båtlivet och friluftslivet på Saimen.

Målet för kampanjen Fixa Flottan är att Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsområde för Saimen ska få ett nytt fartyg som med i fråga om utrymmen och driftssäkerhet uttryckligen lämpar sig för underhållsarbete i utfärdshamnar och renhållning av insjönaturen. Det nuvarande fartyget har utfört ett tungt arbete och tjänat dem som rört sig till sjöss i nästan 40 år och det har nu gjort sitt.

Varför just Saimen?

Geografiskt sett är Saimen det mest vidsträckta av Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsområden. Båtfarare och friluftsmänniskor får njuta av Saimens unika nätverk av utfärdshamnar och den vackra insjönaturen året om. Ren natur och fungerande utfärdshamnar är dock ingen självklarhet. För att Saimen på ett hållbart sätt ska kunna tjäna båtfarare och friluftsfolk även i framtiden måste man ta hand om den.

På Saimen upprätthåller HSR rf utfärdshamnar som ägs en av en rekreationsområdesförening, stiftelser, städer och kommuner. Det finns 70 sådana i området och de är öppna för alla för rekreationsbruk. Under den isfria tiden gör HSR rf:s servicefartyg M/S Roope-Saimaa med manskap långa dagar ute på holmarna. Med hjälp av fartyget kan man exempelvis reparera bryggor som förstörts av isen, underhålla basturna, föra ved till brasplatserna samt tömma avfallsstationer och torrtoaletter.

Kampanjen Fixa flottan ger styrka!

Kampanjen Fixa flottan är den medelinsamlingskampanj som Håll Skärgården Ren initierade 2015 och den har redan gett resultat. Med hjälp av kampanjen fick Skärgårdshavets verksamhetsområde sitt nya servicefartyg M/S Roope, i juni 2017. Det större och mer välfungerande fartyget och dess nöjda besättning kan nu mer effektivt transportera bort tonvis med skrot, skräp och avloppsvatten från de känsliga vattenområdena.

Låt oss tillsammans skaffa ett nytt fartyg till Saimen! Donera här »

Närmare information:

Håll Skärgården Ren rf

Aija Kaski
generalsekreterare
tfn 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi
Eeva Taimisto
distriktschef
tfn 0400 555 098
eeva.taimisto@pssry.fi

Huom!

Tämä keskeyttää tapahtuman ja siirtää sinut takaisin etusivulle

Takaisin etusivulle Sulje